بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی

بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در محل معین مصرح در مواد 19 و 20 قانون مجازاتن اسلامی مصوب 1375، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر بحث عدم ضرورت قانونی اخذ تامین از محکومان به اقامت اجباری برای رفتن به مرخصی موضوع آیین‏‌نامه اجرایی سازمان زندانها

دکتر گلدوزیان در مورد جرم اسیدپاشی:”فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است”

دکتر گلدوزیان در مورد جرم اسیدپاشی:”فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است”

دکتر ایرج گلدوزیان با بیان اینکه تشدید مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.

پیگیری اصلاح قانون کار پس از 7 سال متوقف شد

پیگیری اصلاح قانون کار پس از 7 سال متوقف شد

در حالی که طی بیش از 7 سال گذشته مباحث و مذاکرات فراوانی در زمینه اصلاح قانون کار و تغییر بیش از 50 ماده آن مطرح بود، اما به تازگی زمزمه توقف اصلاح این قانون و بسته شدن پرونده آن به گوش می رسد. به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 7 سال از زمان اصلاح […]