برترینهای آزمون پانزدهم‌( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )

برترینهای آزمون پانزدهم‌( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )

برترینهای آزمون پانزدهم‌( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ ) ۱  حامد تقدیمی ۲  هدا ادیبان ۳  ندا هنرمند ۴  زهرا رباطی ۵  فاطمه بخشنده ۶  سمیرا قلی زاده ۷  بهرام ابراهیم زاده ۸  سید محمد سید حسینی ۹  احمدرضا عاقلی مقدم ۱۰  مرضیه ثمره ۱۱  فهیمه بازدار ۱۲  ال بیرجندیان ۱۳  مصطفی مصطفی زاده ۱۴  علی […]

برترین های آزمونهای آزمایشی مرحله دهم وکالت ۹۵

برترین های آزمونهای آزمایشی  مرحله دهم وکالت ۹۵

برترین های آزمونهای آزمایشی  مرحله دهم آمادگی آزمون وکالت ۹۵ ۱_زهرا رباطی ۲_حمیدرضا جهانگیری ۳_ سمیرا قلی زاده  ۴_احمدرضا عاقلی مقدم  ۵علی اصغر محمدی  ۶تکتم جعفرزاده  ۷_ سیده منیره علوی  ۸_مینا رفیعی  ۹_ بهرام ابراهیم زاده  ۱۰_هدا ادیبان

توصیه های سپیده توانپور رتبه ۵کانون کرمان

توصیه های سپیده توانپور رتبه ۵کانون کرمان

توصیه های سپیده توانپور رتبه پنجم آزمون وکالت ۹۴ کانون کرمان آزمون ، وکالت ، وکالت ۹۵ ؛ آزمون وکالت

توصیه های رتبه۶آزمون وکالت کانون خراسان

توصیه های رتبه۶آزمون وکالت کانون خراسان

توصیه های رتبه۶آزمون وکالت کانون خراسان    آزمون ، وکالت ، وکالت ۹۵ ؛ آزمون وکالت

برترینهای آزمون مرحله هشتم آمادگی آزمون وکالت ۹۵

برترینهای آزمون مرحله هشتم آمادگی آزمون وکالت ۹۵

  برترینهای آزمون مرحله هشتم آمادگی آزمون وکالت ۹۵   سمیرا قلی زاده ۱ علی اصغر محمدی ۲ حمیدرضا جهانگیری ۳ بیرجندیان ۴ نسرین رشته پور طوسی نژاد ۵ مینا رفیعی ۶ حامد تقدیمی ۷ بهرام ابراهیم زاده ۸ احمدرضا عاقلی مقدم ۹ سید محمد سید حسینی ۱۰ مسعود یاوری ۱۱