کهکشانی های گروه آموزشی حسن زاده؛ اسامی و تصاویر ۱۴۶ نفر از تقدیرشدگان آزمون وکالت

کهکشانی های گروه آموزشی حسن زاده؛ اسامی و تصاویر ۱۴۶ نفر از تقدیرشدگان آزمون وکالت

اسامی و تصاویر ۱۴۶ نفر از تقدیرشدگان آزمون وکالت: آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آزمون آزمایشی وکالت  آزمون طبقه بندی وکالت آزمون آزمایشی وکالت ۹۵ آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵  آزمون قضاوت  آزمون وکالت  تکمیل ظرفیت دوره آمادگی قضاوت  دوره آمادگی قضاوت ۹۵  دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵ سردفتری  قانون مجازات اسلامی […]