نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوى نفى ولد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوى نفى ولد

شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳ ✍️سؤال: ؟ فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد […]

نظریه مشورتی کاربردی راجع به بحث تداخل دیات

نظریه مشورتی کاربردی راجع به بحث تداخل دیات

 مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ­ها رها شده   اند وفق ماده ۷۱۳ قانون_مجازات_اسلامی دیه فرد چه میزان است؟     نظریه_مشورتی شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳ اداره_کل_حقوقی قوه_قضائیه    جراحات نافذۀ ناشی از ساچمه های […]

نظریه مشورتى شماره 7/95/421 ـ 1395/2/29

نظریه مشورتى شماره 7/95/421 ـ 1395/2/29

سوال: خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می-نماید و مدعی می گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر […]

با راى دیوان عدالت اداری شرط بومى گزینى در استخدام ها ممنوع شد

با راى دیوان عدالت اداری شرط بومى گزینى در استخدام ها ممنوع شد

با راى دیوان عدالت اداری شرط بومى گزینى در استخدام ها ممنوع شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد. به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت […]

قوانین حقوق و دستمزد

قوانین حقوق و دستمزد

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری  ۱۴۰%  ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری  ۱۴۰%  ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه […]

نظریّات مشورتی اداره ی کلّ حقوقی قوّه ی قضایّیه؛ در خصوص مصادیق روابط نامشروع

نظریّات مشورتی اداره ی کلّ حقوقی قوّه ی قضایّیه؛ در خصوص مصادیق روابط نامشروع

نظریّات مشورتی اداره ی کلّ حقوقی قوّه ی قضایّیه؛ در خصوص مصادیق روابط نامشروع   ۱) نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴  مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹: "با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند […]

راى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى

راى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى

چکیده:  مصوبه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران مبنی بر تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت ابطال شد تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۰۳ شماره دادنامه: ۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲ه ـ-۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران متن بخشنامه مورد اعتراض به […]

کمیسیون تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟

کمیسیون  تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟

کمیسیون  تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟ ۱-جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. ۲-جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از گردو خاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء‌و […]

نکات مهم رسیدگی به جرایم منافی عفت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

نکات مهم رسیدگی به جرایم منافی عفت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

نکات مهم رسیدگی به جرایم منافی عفت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده ۳۰۶ -به جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود. تبصره – منظور از جرائم منافی عفت دراین قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. تبصره ۲ ماده ۱۰۰: […]

سه نظریه مشورتی بسیار کاربردی پیرامون پرداخت مهریه

سه نظریه مشورتی بسیار کاربردی پیرامون پرداخت مهریه

سه نظریه مشورتی بسیار کاربردی پیرامون اجرای حکم محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه ۱️⃣شماره نظریه۴۵۲۷/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ♦️نظریه با توجه به مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی باشد بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی(موضوع مهریه) اعم از قدیم یا […]